Vaja enote za zveze CZ MOC & tekmovanje FD 1.reg.

Člani Enote za zveze Civilne zaščite Mestne občine Celje, sestavljene iz članov Radio kluba Celje – S53EOP, so na lokaciji sotočja reke Ložnice in Savinje, znani kot celjska Špica, v soboto 3.6. in nedeljo 4.6.2023, izvedli vsakoletno 24 urno vajo in prikaz dela enote tudi prebivalcem Celja.

Prejšnji poveljnik CZ MOC Teodor Goznikar S53TG in
župan MO Celje Matija Kovač

Ta vaja vsako leto poteka točno v času IARU Field Day dogodka, ki ga organizira Mednarodna zveza amaterskih radijskih operaterjev (IARU – International Amateur Radio Union). Dogodek je namenjen spodbujanju amaterske radijske komunikacije, izboljšanju tehničnih veščin operaterjev ter promociji amaterskega radijskega hobija in njegove vloge v izrednih razmerah. 

Predsednik radiokluba Goran S52P, župan Matija Kovač, prejšnji poveljnik CZ MOCTeodor S53TG, predsednik ZRS Rado S58R, podžupan Samo Seničar,
svetovalec za zaščito, reševanje in pomoč pri MOC, Željko Cigler

IARU Field Day se običajno odvija v obliki tekmovanja, kjer operaterji vzpostavljajo zveze z drugimi operaterji po vsem svetu. Tekmovanje poteka na terenu, zunaj običajnih radijskih postaj, kar pomeni, da operaterji postavljajo svoje prenosne postaje in antene na različnih lokacijah. Cilj je vzpostaviti čim več zvez z drugimi radijskimi operaterji v določenem časovnem obdobju.

Župan Matija Kovač posluša vzpostavo zveze med Slovenijo in Španijo (Baleric Island)

Poleg tega, da je IARU Field Day priložnost za amaterske radijske operaterje, da pokažejo svoje tehnično znanje in veščine, je tudi odlična priložnost za preizkušanje opreme in komunikacijskih sposobnosti v realnih terenskih pogojih. Tekmovalci se lahko spopadejo s težavami, kot so postavitev anten, upravljanje z energijo, uporaba nujnih komunikacijskih postopkov in prilagajanje razmeram.

Dragan S55Z pri vzpostavi zvez

Ekipa v kateri je letos sodelovalo pet operateljev (Goran Krajcar – S52P, Teodor Goznikar – S53TG, Konrad Križanec – S58R, Dragan Selan – S55Z in Zvone Kugler – S51TP) je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami vzpostavila 703 zveze z drugimi operaterji po svetu. Ta dosežek priča o visoki usposobljenosti in veščinah ekipe.

Pogovor o praktični uporabi sodobnih sredstev komunikacije in mogoči izboljšavi uporabe v izrednih razmerah.

Med vajo so se operaterji spopadli z različnimi izzivi, vključno z uporabo različnih frekvenčnih pasov, premagovanjem motenj, ki so se dogajale zaradi vremenskih razmer in prilagajanjem spremenljivim atmosferskim razmeram.

Rado S58R pri vzpostavi zvez

Poleg dosežkov na področju komunikacije je bila vaja tudi priložnost za krepitev timskih vezi med operaterji. S svojim sodelovanjem, koordinacijo in medsebojno podporo so ustvarili trden in povezan kolektiv, ki se lahko zanesemo nanj v primeru izrednih dogodkov.

Rado S58R pojasnjuje županu eno od aktivnosti radioamaterjev, SOTA

Vajo Enote za zveze Civilne zaščite Mestne občine Celje so si ogledali tudi župan Matija Kovač, podžupan Samo Seničar in svetovalec za zaščito, reševanje in pomoč pri MOC, Željko Cigler.

Dvodnevna vaja, ki se je zaključila s skoraj enourno močno nevihto, je bila uspešna tako v smislu doseženih zvez kot tudi krepitve ekipe. Operaterji Radio kluba Celje so dokazali svojo predanost in strokovnost ter potrdili svojo pomembno vlogo pri vzpostavljanju komunikacije v izrednih razmerah. Njihovo delo je ključno za zagotavljanje varnosti in učinkovitega odziva v primeru nesreč ali naravnih katastrof.

Sestavil
Teodor Goznikar S53TG