HSC contest CW

Lepo kratko tekmovanje, za popestritev nedeljskega popoldneva, se izvaja dvakrat letno (Februar in November) To nedeljo 5.11 je letošnji drugi del med 15 in 18 uro (MEZ) in vas vabimo da se udeležite. Imajo tudi QRP kategorijo in ni omejitev, delaš vse.

Pravila v angleščini.

Več o HSC klubu na njihovi spletni strani.

Datum in ura: Zadnja nedelja v Februarju in prva nedelja v Novembru med 14 in 17 uro UTC.

Frekvence: 3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz in 28 MHz

Mode: samo CW
Delamo: Delamo vse postaje, vsaka šteje enkrat na band.

Kategorije:

  1. HSC člani (max. 100 watts HF output)
  2. Nečlani (max. 100 watts HF output)
  3. QRP (člani in nečlani, max. 5 watts HF output)
  4. SWL
  5. Checklog

Raport:
Člani: RST in HSC članska številka, 599 1688.
Nečlani: RST in NM, 599 NM.
Ni izmenjave serijske številke. Nobenega skozi ( / )po RST.

Točke:

  • 5 točk za QSO z člani HSC od 1951 dalje.
  • 1 točk za QSO z nečlani.
  • 1 množitelj za novo DXCC državo za zvezo z članom HSC za vsak band posebej.

Končni rezultat: Vsota zvez vseh bandov pomnožena z vsoto množiteljev vseh bandov
Dnevniki: se pošljejo na naslov https://sites.google.com/view/hsc-contest v roku 14 dni.

Nagrade:
Trofeje “HSC Contest Champion of the Year” bodo podeljene tistim udeležencem, ki so zmagali v kategoriji na vsakem HSC tekmovanju februarja in novembra v danem koledarskem letu. Prijavni kategoriji, izbrani na obeh tekmovanjih, ni nujno, da sta enaki. Upoštevati je treba, da mora biti za pridobitev trofeje najmanj deset udeležencev v kategoriji, za katero velja zmagovalni zahtevek.

Rezultati pomladnega dela.

torej Nedelja, 5. 11. ob 15 uri MEZ.

73 se slišimo Goran S52P, DM7AA