CQ QRP

CQ QRP je glasilo S5 QRP Cluba, ki je naslednik YU QRP Kluba in S53EOP QRP sekcije.

Čas izhajanja:
Glasilo je izhajalo v času od 1982 do 1987 leta.
Tiskalo se je od 150 (1982) do 300 izvodov (1987) po številki.
Izdali smo enojne številke od 1 do 10 in 13 do 17 ter dve dvojni številki 11/12, 18/19.

Način izdelave:
Glasilo se je pripravljalo ročno.
Pripravljala ga je večja skupina ljudi, sheme se je risalo na post papir z rotringi, vsa priprava pa je bila (volunterska) brezplačna.
Kar ni bilo zrisano, se je kopiralo in obrezovalo ter prilagajalo. Tekste smo pisali na ročnem pisalnem stroju.
Plačali smo edino ciklostil razmnoževanje glasila in zaradi pomoči pri razmnoževanju dobili nekaj popusta.

Še enkrat hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in tisku glasila CQ QRP.

Ob ustanovitvi S5 QRP kluba, smo izdali cd, z digitalizirano obliko glasila CQ QRP.
Na konferenci ZRS smo razdelili po en izvod cd-ja za vsak radioklub.
Digitaliziranje je bilo na takratnem nivoju tehnike in dosti nekvalitetno, dosti cd-jev se je pogubilo in neke večje arhive CQ QRP glasila ni!


Predsednik S5 QRP Cluba
Goran S52P