Organi kluba

UO radiokluba 2021 – 2024
Goran Krajcar S52P – predsednik
Igor Gomze S51O – član
Vojko Bjelčevič S52TG – član

Tekmovalna komisija:
Goran Krajcar S52P – predsednik
Dragan Selan S55Z – član
Peter Orešnik S52AA – član

Predsednik:
Goran Krajcar S52P
email: s52p@s5qrp.com
mob.: 00 386 41 210 286

Tajnik z vsemi pooblastili:
Igor Gomze S51O
email: s51o@siol.com
mob.: 041 736 127