QRP CW frekvence

Priporočljivo je delo na QRP frevencah, ki so glede na frekvenčno področje sledeče:

CW QRP QRGs:
80m:  3,560 kHz
40m:  7,030 kHz       
30m: 10,116 kHz
20m: 14,060 kHz
17m: 18,096 kHz
15m: 21,060 kHz
12m: 24,906 kHz
10m: 28,060 kHz

Z delom na teh frekvencah, jih avtomatsko ščitimo.
Seveda naprošamo vse postaje z večjo močjo za uvidevnost in prijazno delo tudi do drugih, ki delajo z manjšimi močmi.

Spomnimo se osnovnega načela vzpostavitve zveze.
Uporabimo najmanjšo mogočo moč, ki še zagotavlja uspešno vzpostavo željene zveze in pri tem upoštevajmo predpisane pasove frekvenc, zraven pa poskušajmo upoštevati še najbolj šibke.